Picture

Handleiding

Gebruik de navigatie links om naar de verschillende pagina's te gaan.
De Drie streepjes bovenaan zijn bedoeld voor de navigatie groter te maken.
Op de tekenpagina kan je heel wat doen. De RGB Slider werkt heel simpel. Bovenaan is de waarde 0 en gaat door tot onderaan 255. Zet je alles op 0, dan krijg je de kleur zwart, wat voor de leds alles aan is. Alles 255 is dan weer wit.
Het 'pick' icoontje gebruik je als je een specifieke kleur wilt van de Pixelbox, dan klik je op dit icoontje (het kleurt groen als het geactiveerd is), Daarna klik je op de kleur die je wilt.
Het 'fill' icoontje gebruik je om het hele veld dezelfde kleur te geven. Je kiest de kleur en klikt dan op het icoontje.
Voor een afbeelding te uploaden, gebruik je de "Kies afbeelding" knop, je kiest een afbeelding, en klikt dan op "Upload afbeelding"

Probeer nu January
Picture

Software...

Beginnen met de eerste rij (12) leds op te lichten.

#include "LPD8806.h"
#include "SPI.h"
int Ledkleuren[36] = {165, 255, 255, 165, 255, 255,165,255,255,165,255,255,165,255,255,165,255,255,255,227,0,255,227,0,255,165,0,255,165,0,255,165,0,255,165,0};
int nLEDs = 11;
int kleuren[] = {};
int dataPin = 2;
int clockPin = 3;
int tellerkleur = 0;
LPD8806 strip = LPD8806(nLEDs, dataPin, clockPin);
void setup() {
strip.begin();
strip.show();
}

void loop() {
tellerkleur = 0;
for (byte i = 0; i < strip.numPixels(); i++) {
kleuren[0] = Ledkleuren[tellerkleur];
tellerkleur++;
kleuren[1] = Ledkleuren[tellerkleur];
tellerkleur++;
kleuren[2] = Ledkleuren[tellerkleur];
tellerkleur++;
strip.setPixelColor(i, kleuren[0], kleuren[1], kleuren[2]);
}
strip.show();
delay(10000);
}

January
Picture

Beginnen aan App

Een app zelf maken helemaal in C#/C++/java is een heel pak werk, en dus is een alternatieve manier beter.

January
Picture

Ledstrips testen + functies begrijpen.

 #include "LPD8806.h"
#include "SPI.h"

int nLEDs = 160;
int dataPin  = 2;
int clockPin = 3;

LPD8806 strip = LPD8806(nLEDs, dataPin, clockPin);
void setup() {
 strip.begin();
 strip.show();
}

void loop() {
 for (byte i = 0; i < strip.numPixels(); i++) {
   strip.setPixelColor(i, 255, 0, 0); // Set new pixel 'on'
   //          pinnummer,R,G,B
 }
 strip.show();
 delay(1000);
   for (byte i = 0; i < strip.numPixels(); i++) {
   strip.setPixelColor(i, 0, 255, 0); // Set new pixel 'on'
   //          pinnummer,R,G,B
 }
 strip.show();
   delay(1000);
   for (byte i = 0; i < strip.numPixels(); i++) {
   strip.setPixelColor(i, 0, 0, 255); // Set new pixel 'on'
   //          pinnummer,R,G,B
 }
 strip.show();
 delay(1000);
}

January
Picture

Bestelling Ledstrip

5 x Digital RGB LED Weatherproof Strip - LPD8806 32 LED - (1m)

Bekijk Artikel January